podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Dania - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Dania - wiza, ambasady, przepisy

Kopenhaga     
dania
Dania - podróże do DaniiDania - mapa krajuDania - spis artykułów i galeriiDania - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeDania - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaDania - szczepienia, zdrowie, poradyDania - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EURODania - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCODania - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Aby wjechać na terytorium Danii, należy mieć ważny paszport lub dowód osobisty. Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Każdy obcokrajowiec, który pragnie przebywać w Danii dłużej niż 3 miesiące, musi mieć pozwolenie na pobyt. Rejestracji pobytu należy dokonać poprzez Urząd Regionalny (Statsforvaltningen). Szczegółowe informacje dotyczące pobytu, pracy, rozliczeń skarbowych oraz zasiłków socjalnych zawarte są na stronie www.workinfo.dk (w polskiej wersji językowej). Karze za nielegalną pracę (grzywna lub kara pozbawienia wolności) podlegają zarówno pracodawca, jak i pracownik. Zaświadczenia o pobycie w Danii wydaje starostwo powiatowe (statsamt) w miejscu pobytu. Informacje w sprawie wjazdu, pobytu i pracy w Danii można znaleźć na stronach internetowych Ambasady RP w Kopenhadze www.ambpol.dk i www.polcom.dk oraz na stronach instytucji duńskich: Ambasady Królestwa Danii w Warszawie www.danishembassy.pl, Urzędu ds. Cudzoziemców www.nyidanmark.dk, Ministerstwa Zatrudnienia www.bm.dk, www.workinfo.dk, Agencji ds. Rynku Pracy www.ams.dk, Inspekcji Pracy www.at.dk, Zrzeszenia Związków Zawodowych 3F www.3f.dk, organizacji pozarządowych WorkInDenmark: www.workindenmark.dk i www.workimport.dk (polskie wersje językowe).
Informacje dla kierowców
Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów w Danii. Samochód musi mieć tablice z numerem rejestracyjnym i znak kraju pochodzenia. Podczas pobytu o charakterze turystycznym (pobyt do 3 miesięcy) można poruszać się samochodem na polskich numerach rejestracyjnych. W przypadku pobytu stałego lub pobytu z celem podjęcia pracy, rejestracja samochodu powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty pierwszego wjazdu. Wiąże się to z opłaceniem podatku rejestracyjnego, którego wysokość wynosi przeciętnie ok. 2/3 wartości rynkowej pojazdu (w przypadku nowego samochodu może sięgnąć nawet 180% wartości). Szczegółowy kosztorys opłat celno-skarbowych można uzyskać na stronie duńskiego urzędu podatkowego: www.skat.dk. Obowiązkowy jest również przegląd techniczny pojazdu (dokonany przez Statens Bilinspektion) oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku pobytu czasowego nie przekraczającego jednego roku można zwrócić się z wnioskiem do duńskiego urzędu podatkowego o pozwolenie na czasowe używanie pojazdu na zagranicznych numerach rejestracyjnych. W 2008 roku, w wyniku reformy administracyjnej w Policji duńskiej, duński urząd podatkowy SKAT przejął uprawnienia rejestracji pojazdów. Podczas podróży samochodem zarówno kierowcę, jak i pasażerów obowiązuje zapięcie pasów. Dzieci powinny podróżować w specjalnych fotelikach samochodowych przeznaczonych dla poszczególnych grup wiekowych. Maksymalna prędkość na duńskich autostradach to 110 km/godz. (na niektórych specjalnie oznakowanych autostradach – 130 km/godz.), na drogach poza terenami zabudowanymi – 80 km/godz a w miastach – 50 km/godz. Parkowanie wymaga umieszczenia zegara parkingowego za szybą (do nabycia na stacjach benzynowych). Przekraczanie przepisów ruchu drogowego podlega wysokim karom. Przy skręcie w prawo należy szczególnie uważać na rowerzystów nadjeżdżających z tyłu, gdyż mają oni bezwzględne pierwszeństwo ruchu. W przypadku niewielkiej kolizji drogowej (stłuczka, bez rannych osób) Policja duńska nie ingeruje. Należy spisać dane kierowcy: imię i nazwisko; adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu, numer polisy ubezpieczeniowej oraz nazwę firmy ubezpieczeniowej. Uszkodzony pojazd podlega odholowaniu do Autoryzowanej Stacji Obsługi (przypisanej do marki pojazdu) i przekazania danych drugiego uczestnika kolizji. ASO informuje firmę ubezpieczeniową, której rzeczoznawca wycenia szkodę i zleca jej naprawę. Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok.
Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń w podróżowaniu.
Przepisy celne
Zgodnie z przepisami UE dozwolony jest przywóz towarów przeznaczonych do osobistego użytku (nie podlegających sprzedaży). Za taki uznaje się przywóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości: 10 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. porto, sherry), 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe nie mogą być przewożone przez osoby poniżej 16 roku życia. Wwóz lub wywóz środków płatniczych o wartości przekraczającej 15 tys. EUR (ok. 112 tys. DKK) należy zgłosić w Urzędzie Celnym i Podatkowym (www.toldskat.dk). Osoby wwożące leki powinny zaopatrzyć się w zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich stosowania.
Bezpieczeństwo
Dania jest krajem bezpiecznym dla cudzoziemców. Zagrożenie przestępczością jest niewielkie.
Przydatne informacje
• W razie wypadku, pożaru, kradzieży itp. należy dzwonić pod numer telefonu alarmowego 112 (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja).


Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Kopenhadze
Richelieus Alle 12, 2900 Hellerup
tel.: (00-45) 39 46 77 00
fax: (00-45) 39 46 77 66
e-mail: mail@ambpol.dk
www.kopenhaga.polemb.net

Wydział Konsularny
Richelieus Alle 10, 2900 Hellerup
tel.: (00-45) 39 46 77 20 lub 21
fax: (00-45) 39 46 77 88
e-mail: konsulat@ambpol.dk

Konsulat Honorowy RP w Aarhus
Konsul honorowy Ole Lykke Ravnsbo
Strandvejen 94
8100 Aarhus C
tel.: (00-45) 87 34 34 34
fax: (00-45) 87 34 34 00
e-mail: or@interflex.dk

Konsulat Honorowy RP w Svendborgu
Konsul honorowy Jan Krossteig
Sankt Nicolai Gade 11
5700 Svendborg
tel.: (00-45) 62 20 25 40
fax: (00-45) 62 20 25 42
e-mail: jan@krossteig.dk

Konsulat Honorowy RP w Roenne
Konsul honorowy Roar Bendtsen Schou
Sandemansvej 6
3700 Roenne
tel.: (00-45) 56 95 25 22
fax: (00-45) 56 95 25 23
e-mail: r.b.schou@beck-liner.com

Konsulat Honorowy RP w Kolding
Konsul honorowy Peter Taero Nielsen
Birkemose Alle 41
6000 Kolding
tel.: (00-45) 76 34 48 00
fax: (00-45) 76 34 48 01
e-mail: peter@tnh.dk
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Królestwa Danii
ul. Rakowiecka 19, 02-517 Warszawa
tel. (0-22) 565 29 00
fax (0-22) 565 29 70, 565 29 73
e-mail: wawamb@wawamb.um.dk
www.danishembassy.pl

Wydział Handlowy i Ekonomiczny
tel. (0-22) 565 29 17, fax. (0-22) 565 29 73

Wydział Rolny
tel. (0-22) 565 29 27

Wydział Wizowy
tel. (0-22) 565 29 14, fax. (0-22) 565 29 72